Podlesice.org.pl

Aktualności

23.11.2013

Informator turystyczny

    W dalszym ciągu w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach i siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej można nabyć bezpłatny informator turystyczny ,,Ostoja Kroczycka. Natura 2000”, przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

    W informatorze zaprezentowano najcenniejsze i najciekawsze miejsca, wydarzenia, atrakcje i działania prowadzone w Ostoi Kroczyckiej. Publikacja składa się z kilku rozdziałów:

1.      Wstęp – kilka słów od autora;

2.      Jura Krakowsko-Częstochowska;

3.      Natura 2000;

4.      Ostoja Kroczycka Natura 2000;

5.      Ostroja Kroczycka 1: Skały w Łutowcu – Wielka Góra – Bukowiec Wielki – Mały Bukowiec;

6.      Ostoja Kroczycka 2: Skały Mirowskie;

7.      Ostoja Kroczycka 3: Skały Kroczyckie – Skały Rzędkowickie – Skały Podlesickie;

8.      Ostoja Kroczycka 4: Skały Morskie – Skały w Piasecznie;

9.      Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Ostoi Kroczyckiej;

10.  Informacje praktyczne: wybrane adresy i telefony;

11.  Wybrane źródła.

12.  Spis treści

    W każdym z rozdziałów czytelnik zdobywa wiedzę z zakresu przyrody, dziedzictwa kulturowego, zasady korzystania z obszarów  chronionych oraz zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego. Na samym końcu znajduje się mapa Ostoi Kroczyckiej przydatna dla każdego turysty.

   Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowego informatora turystycznego pod redakcją Pana Jerzego Pleszyniaka zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i kulturowego Jury lub do siedziby TMZZ w godzinach 7.00 – 15.00. 

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój