Podlesice.org.pl

Aktualności

06.04.2014

Walne Zebranie Członków TMZZ

   W dniu 4 kwietnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zwołane przez Zarząd TMZZ. Głównym powodem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za okres 1.01.2013-31.12.2013, wybory uzupełniające do Zarządu TMZZ i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego dla członków TMZZ.

     Obrady Walnego Zebrania Członków TMZZ otworzył Prezes Pan Jacek Matusiewicz, a Przewodniczącym Zgromadzenia został Pan Jacek Panek. Na zebranie przybyło 88 członków, którzy w głosowaniu jawnym przyjęli: sprawozdanie z działalności  finansowej  i merytorycznej, udzielili absolutorium zarządowi, podjęło  uchwałę o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania oraz uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego członka TMZZ, uzupełniono skład zarządu wybierając Skarbnika TMZZ.

    Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania ,,Perła Jury” daje możliwość Zarządowi do złożenia formalnego wniosku o członkostwo w LGD.  Obszar działania LGD ,,Perła Jury”  leży w obszarze Zagłębia Dąbrowskiego, a głównym celem działania jest integracja gmin Łazy, Pilica, Ogrodzieniec, Żarnowiec, Irządze, Włodowice, Kroczyce i Szczekociny. 

     Tytuł honorowego członka TMZZ otrzymali Pan: Piotr Grzyb, Jerzy Abramski i Stefan Kopryś. Skarbnikiem TMZZ wybranym większością głosów w głosowaniu jawnym został Pan Piotr Dubiel.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Walne Zebranie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój