Podlesice.org.pl

Aktualności

15.04.2014

Eko Rodzina - Konkurs filmowy pn. "Sposoby na domowe odpady"

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej ogłasza konkurs filmowy na pracę pn. „Sposoby na domowe odpady”.

 

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Eko- rodzina” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Celem realizowanego konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zainteresowanie ekologią dzieci i młodzieży. Organizatorzy konkursu nagrodzą najlepsze prace filmowe oraz wyróżnią trzy nadesłane filmy.

 

Jury będzie oceniało prace samodzielnie wykonane przez młodzież i dzieci. Opisane prace oraz formularz zgłoszeniowy powinny zostać dostarczone do siedziby TMZZ, 42-400 Zawiercie ul. Piastowska 1, do dnia 15 maja 2014 r. w godz. 7:00-15:00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 18 maja 2014 r. Najciekawsze prace zostaną wyświetlone w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach w dniu 22 maja, podczas wystawy prac zostaną nagrodzone najlepsze grupy młodzieży. Wszystkie prace filmowe biorące udział w konkursie będzie można zobaczyć przez cały rok w CDPiKJ w Podlesicach. 

 

 

 

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy: http://podlesice.org.pl/pliki/formularz_ekologiczny.doc

2. Regulamin konkursu:   

http://podlesice.org.pl/pliki/regulaminkonkursuekologicznego_5332d6118da4a_1.pdf

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój