Podlesice.org.pl

Aktualności

11.05.2014

Niszczenie infrastruktury turystycznej

   W dniu 10 maja 2014 roku koło godziny 16.00 doszło do aktu wandalizmu na terenie przyległym do rezerwatu przyrody Góra Zborów. Popołudniu nieznany mężczyzna podbiegł i zniszczył komplet ławek służący od lat turystą przybywającym do Podlesic. Zniszczeniu uległo 5 drewnianych ławek i stół położony przy wejściu na rezerwat przyrody od strony czerwonego szlaku.

   Zarówno pracownicy rezerwatu jak i turyści przebywający wówczas na terenie są oburzeni zachowaniem mężczyzny. Sprawa została przekazana policji, która dokonała oględzin i sporządziła protokół. Dzięki uprzejmości turystów, którzy widzieli całe zajście udało się ustalić kilka szczegółów dotyczących sprawcy i wyłonić podejrzanych. Obecnie trwa dochodzenie.

   Przybywający wczoraj turyści do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury wypowiadali się bardzo negatywnie o zaistniałej sytuacji: ,,Widać, że ktoś zniszczył te ławki specjalnie”, ,,Są to przejawy ludzkiej złośliwości. Jeśli ludzie chcą niszczyć ławki to niech to robią na swoim terytorium, a nie w miejscach powszechnie służącym ludziom”.

   Nie jest to pierwszy przejaw niszczenia infrastruktury turystycznej. W ostatnim czasie zniszczono tablicę informacyjną o obszarze objętym czynnymi zabiegami ochrony, rozsypuje się śmieci na terenie rezerwatu oraz notorycznie zrywa i niszczy informacje dotyczące przepisów obowiązujących na terenie rezerwatu.

   Osoby będące świadkami zaistniałej sytuacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 730 702 056

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Niszczenie infrastruktury turystycznej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój