Podlesice.org.pl

Aktualności

12.05.2014

Wypas zwierząt gospodarskich

   Jak co roku na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów rozpoczął się wypas zwierząt gospodarskich. Wypas prowadzony jest przez gospodarstwo ekologiczne Pana Garbaciaka z Włodowic. W tym roku wypasane jest stado 120 kóz, które będą przebywać w Podlesicach do końca września. Celem działań prowadzonych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej jest odnowa i ochrona muraw kserotermicznych i bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatu. Murawy kserotermiczne to ciepłolubne zbiorowisko roślinne, na którym występują rośliny światłolubne i wapieniolubne. 

   TMZZ składa serdeczne podziękowania dla Starosty Zawierciańskiego Pana Rafa Krupy i Grupy Jurajskiej GOPR z Podlesic za wsparcie w rozpoczęciu wypasu kóz. Jednocześnie informujemy, że w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury można nabyć sery kozie produkowane między innymi z mleka wypasanych kóz.

   Wszystkich turystów, którzy chcą zobaczyć tegoroczny wypas zwierząt gospodarskich zapraszamy na spacer po rezerwacie przyrody Góra Zborów. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Wypas zwierząt gospodarskich

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój