Podlesice.org.pl

Aktualności

11.07.2014

Czynne zabiegi ochrony przyrody

    W rezerwacie występuje wiele rzadkich gatunków roślin, w tym ciepłolubne i wapieniolubne. Rosną tam m.in. wawrzynek wilczełyko, mącznica lekarska, goździk siny, rojnik pospolity. Istniejąca tam flora jest cenna dla Jury Krakwsko-Częstochowskiej dlatego należy o nią dbać jak najlepiej. W związku z tym Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej od lat czynnie uczestniczy w ochronie przyrody. Do czynnych zabiegów ochrony przyrody na terenie rezerwatu należy wypas kóz oraz usuwanie leszczyny i orlicy z tych terenów, a następnie wywóz biomasy poza teren rezerwatu.

    Ze względu na ochronę muraw kserotermicznych na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów trwają pracę polegające na usuwaniu podrostów i siewków leszczyny z tego terenu. Leszczyna to krzewy sięgające do  wysokości od 2-5 metrów. Występuje ona w stanie dzikim w całej Polsce często stanowiąc najwyższe piętro podszczytu w lasach. Ze względu na jej szybkie rozrastanie pracowni rezerwatu przyrody Góra Zborów nieustannie od kilu lat zmagają się z jej usuwaniem nie dopuszczając, by rozrosła się do pełnych wymiarów.

    Warto wspomnieć, iż w celu ochrony przyrody w dalszym ciągu prowadzony jest wypas kóz na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów. Do tej pory efekty czynnych zabiegów ochrony przyrody można zaobserwować m.in. w szczytowej partii Góry Zborów.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Czynne zabiegi ochrony przyrody

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój