Podlesice.org.pl

Aktualności

24.11.2014

Zakończenie sezonu turystycznego 2014

   Pomimo, że na stronie www.podlesice.org.pljuż dawno nie został zamieszczony żaden artykuł nie należy myśleć, że w Podlesicach nic się nie działo. Wręcz przeciwnie. Z początkiem listopada zakończył się sezon turystyczny, który można zaliczyć do udanych. Z radością informujemy, iż liczba turystów odwiedzających rezerwat przyrody Góra Zborów i zwiedzająca ekspozycję w Jaskini Głębokiej znacznie wzrosła w porównaniu do ubiegłego sezonu. W sezonie turystycznym 2014 odwiedziło nas 12842 turystów zwiedzających ekspozycję w jaskini i 21658 turystów udających się na rezerwat.

   W szczególności przybywali oni do Podlesic, by zwiedzić ekspozycję w Jaskini Głębokiej, która na większości zrobiła ogromne wrażenie. Turyści mogli zwiedzać jaskinię codziennie z wykwalifikowanym przewodnikiem przez co dowiedzieli się wiele o jej genezie i wykonywanych w niej pracach. W tym roku zorganizowano również I Jurajską Noc Nietoperzową prowadzoną przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i dr Tomasz Postawa z Polskiej Akademii Nauk oraz Pana Maurycego Ignaczak  z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Prelegenci wygłosi dwa wykłady ,,Świat do góry nogami – poznajemy nietoperze” i ,,Nietoperze Polski”, po czym zabrali słuchaczy na warsztaty terenowe odbywające się przy Jaskini Głębokiej. Wszyscy zapoznali się z metodyką badań nietoperzy i mogli wziąć nietoperza do ręki.

   Ogromnym walorem turystycznym na naszym terenie jest rezerwat przyrody Góra Zborów i wytyczona na nim ścieżka przyrodnicza, która zapewnia piękne widoki na okolice. Jest to jedno z ulubionych miejsc spacerowych naszych turystów. Tegoroczną ofertę wzbogaciło możliwość wypożyczenia audioprzewodników. Każdy turysta przed wyjściem na rezerwat może zgłosić się do budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury i wypożyczyć audioprzewodnik. TMZZ co roku prowadzi nowe prace na rzecz ochrony przyrody na tym terenie. Jak co roku, również i w tym sezonie nie zabrakło wypasu zwierząt gospodarskich. Wypas prowadzony przez gospodarstwo ekologiczne Pana Garbaciaka z Włodowic, który dostarczył stado 120 kóz miał na celu odnowę i ochronę muraw kserotermicznych i bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatu. Stanowił on również prawdziwą atrakcję turystyczną zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Niezmiennie cieszą nas turyści, którzy co roku specjalnie przybywają w nasz region, by zobaczyć wypas.

   Wzrosła również liczba osób przybywająca na płatne zajęcia z rękodzieła. TMZZ oferuje szeroką ofertę zajęć z rękodzieła m.in. filcowanie, tkactwo, malowanie na tkaninach, ceramika. Jednak w tym roku uczestnicy najchętniej korzystali z zajęć ,,Od ziarenka do bochenka”, podczas których poznali historię i nauczyli się wypiekać podpłomyki, po ty by następnie smacznie je skonsumować. Warto wspomnieć, że obecnie zajęcia z rękodzieła odbywają się również w każdy poniedziałek o godz. 16 w siedzibie TMZZ w Zawierciu (MOK).

   Co więcej w sezonie turystycznym 2014 zorganizowane zostały m.in.:

-  Jurajskie Regionalia, podczas których można było skosztować regionalnego jadła i posłuchać lokalnych zespołów,

- Seminarium ekologiczne pn. „Aktywizacja seniorów poprzez aktywizację ekologiczną”, dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- Zlot Rodzin Abstynenckich,

- Badania przy wejściu do Jaskini Kroczyckiej, podczas których gościliśmy archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy pod kierownictwem mgr Tomasza Wagnera i opieką naukową prof. dr hab. Piotra Kaczanowskiego przeprowadzili krótkie badania przy wejściu do Jaskini Kroczyckiej w Kroczycach-Okupnem,

- IV Jurajski Rajd Motocyklowy JURA RALLY 2014, gdzie jednym z punktów kontrolnych podczas zlotu było Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury,

-  Konkurs filmowy ,,Sposób na domowe odpady".

   Mimo oficjalnego zakończenia sezonu turystycznego zapraszamy wszystkich turystów na spacer po rezerwacie przyrody Góra Zborów oraz do budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

 

 

 

 

 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Zakończenie sezonu turystycznego 2014

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój