Podlesice.org.pl

Aktualności

19.02.2015

Bezpieczne zwiedzanie jaskiń w województwie śląskim

 Zachęcamy do przeczytania artykułu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat bezpiecznego zwiedzania jaskiń w województwie śląskim:

,,Taternictwo jaskiniowe, zwane potocznie grotołażeniem, zyskuje coraz szersze grono sympatyków. Jego rosnąca popularność nie idzie jednak w parze z wiedzą o zasadach, na jakich można to robić.

Od pewnego czasu na łamach prasy w województwie śląskim toczy się dyskusja na temat bezpieczeństwa w jaskiniach. Pojawiające się w mediach informacje o zasadach na jakich można je odwiedzać, nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym. Dotyczy to przede wszystkim jaskiń, które znajdują się w rezerwatach przyrody. Pojawiającym się często kwestiom ich znakowania i zabezpieczania przed nieuprawnionym wejściem, nie towarzyszy bardzo ważna informacja. A mianowicie to, że w świetle obowiązujących obecnie przepisów, wyłącznie Jaskinia Głęboka w rezerwacie Góra Zborów została udostępniona do ruchu turystycznego. Do wszystkich pozostałych obiektów znajdujących się w rezerwatach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, obowiązuje zakaz wstępu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r., wejście do wspomnianych wyżej jaskiń możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia, o które należy wnioskować właśnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Osoby planujące takie wejście, powinny znać przepisy dotyczące ochrony przyrody, posiadać wiedzę na temat prawidłowego zachowania w jaskiniach oraz stosować się do zasad bezpiecznego uprawiania taternictwa jaskiniowego. Trzeba pamiętać, że taternictwo jaskiniowe to forma turystyki kwalifikowanej, sportu ekstremalnego wymagającego znajomości technik alpinistycznych i specyfiki środowiska jaskiniowego, niosącego wysokie niebezpieczeństwo wypadku i uprawianego na własne ryzyko.

W województwie śląskim znajdują się sześćdziesiąt cztery rezerwaty przyrody. Chronią one faunę, florę, obszary leśne, torfowiska, krajobrazy i jaskinie, w niektórych przypadkach pokrywają się z obszarami Natura 2000. Do ruchu turystycznego udostępnionych zostało siedemnaście z nich.  W niektórych można poruszać się wyłącznie pieszo, w części także po ścieżkach rowerowych. W obu przypadkach obowiązuje zasada poruszania się tylko po wyznaczonych szlakach. W większości udostępnionych dla turystów rezerwatów znajdują się ścieżki dydaktyczne lub przyrodnicze. Ścieżki z tablicami informacyjnymi wytyczono między innymi w rezerwacie przyrody Sokole Góry, Parkowe, Cisy nad Liswartą oraz Łężczok.".

   Warto zajrzeć również na stronę http://katowice.rdos.gov.pl/sciezki-przyrodnicze-na-obszarach-naturowych i zapoznać się z informacją o ścieżkach przyrodniczych na obszarach naturowych.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój