Podlesice.org.pl

Aktualności

11.06.2016

Wypas 2016

   Dla nikogo nie stanowi już zaskoczenia, że na terenie rezerwatu Góra Zborów trwa wypas zwierzą gospodarskich. Nie każdy jednak wie, że zagroda z owieczkami została przeniesiona na zbocze południowo – wschodnie. Pierwotnym miejscem wypasu około 70 owieczek były tereny Kruczych Skał znajdujących się przy wejściu do rezerwatu.

   Wśród stada znajdują się dwie rasy owiec do których należą świniarka i ile de france. Świniarka należy do rasy owiec rodzimych charakteryzujących się wysoką odpornością na choroby. Jest to owca mała osiągająca maksymalnie wagę 50 kg. Z kolei ile de france to rasa owiec pochodzących z importu . Jest to typowa owca mięsna, która posiada wysokiej jakości wełnę. Podstawą ich żywienia jest pastwisko, siano i zboże. Wszystkich zainteresowanych  zobaczeniem owiec oraz poszerzeniem wiedzy z zakresu ich hodowli zapraszamy na rezerwat przyrody Góra, gdzie doświadczony pasterz odpowie na wszelkie pytania.

   Szczególną atrakcję wśród najmłodszych turystów wzbudza malutka owieczka, która wyróżnia się na tle dorosłych owiec. Zdarza się, że podczas wycieczki wyznaczoną ścieką na rezerwacie właśnie zagroda z owcami zajmuje najwięcej czasu, gdyż trudno jest oderwać wzrok od najmniejszej przedstawicielki stada. W ramach przypomnienia wypas zwierząt gospodarskich ma na celu ochronę muraw kserotermicznych i bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatu. Jednocześnie prosimy wszystkich turystów przybywających z psami, by na terenie rezerwatu poruszały się tylko w smyczy i nie podchodził do wypasanego stada. Zwierzęta będą gościły u nas do października. 

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój