Podlesice.org.pl

Aktualności

07.07.2017

Warsztaty z paleontologiem

 NOWE WARSZTATY GEOLOGICZNO-PALEONTOLOGICZNO- MINERALOGICZNE

1) Wykłady prelekcje ( 10 zł/osobę). Każdy wykład trwa około 45 minut. Wykłady w postaci prelekcji multimedialnej. Do wyboru:

- pierwsi ludzie na Ziemi

- Katastrofy ekologiczne kiedyś i dziś (wulkany, tornada, cyklony, tsunami)

- skamieniałości i minerały - co? jak? i gdzie szukać?

- wielkie gady - dinozaury - charakterystka grupy

- geologia Jury Krakowsko - Częstochowksiej

2) Warsztaty (15-45 zł/os). Czas trwania 60 minut. Do wybory:

- malowanie figurek dinozaurów oraz amonitów z nauką o dziejach Ziemi

- preparowanie szkieletu dinozaura z gipsowego bloku z nauką o pracy paleontologa i geologa

- rozpoznawanie skamieniałości oraz minerałow z nauką o obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako miejsca do poszukiwań okazów geologicznych

- malowanie i rysowanie amonitów z nauką o tej grupie zwierząt.

PROSIMY ABY WARSZTATY BYŁY REZERWOWANE Z CO NAJMNIEJ TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM POD NUMEREM TELEFONU 730 702 056.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: warsztaty z paleontologiem

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój