Podlesice.org.pl

Aktualności

01.03.2010

O ochronie Góry Zborów na II Chorzowskim Festiwalu Nauki

Kategorie: Ochrona przyrodyEdukacja przyrodnicza
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój