Podlesice.org.pl

Aktualności

02.03.2010

Nowe stada owiec rasy olkuskiej na Jurze od Fundacji Heifer International

W ramach projektu finansowanego przez Fundację Heifer International pn. „Zwiększenie dochodu rodzin rolniczych oraz ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przywrócenie hodowli owcy olkuskiej na terenie Jury Północnej” 15 marca zostały przekazane wybranym rolnikom dwa stada owiec rasy olkuskiej. Zwierzęta będą miały za zadanie utrzymanie muraw kserotermicznych poprzez wypas.

Kategorie: Dla rolnikówOchrona przyrody

Galeria: Nowe stada owiec rasy olkuskiej na Jurze od Fundacji Heifer International

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój