Podlesice.org.pl

Aktualności

08.05.2010

Szkolenie w Jaskini Głębokiej

W związku z planowanym otwarciem nowej podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej w rezerwacie przyrody „Góra Zborów”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs, w tym warsztaty terenowe (dla osób, które brały udział w szkoleniu i zdały egzamin w 2007 r.).

Tematyka kursu:

  • metodyka prowadzenia wycieczek,
  •  
  • zagadnienia związane z geomorfologią i geologią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
  • zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym w nawiązaniu do jaskiń,
  • warsztaty terenowe na nowej trasie turystycznej w Jaskini Głębokiej.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, wyposażenie – latarka.

Termin: 15.05.2010 r., godz. 8.30-14.00 (kurs), w tym warsztaty terenowe – od godz. 12.00

Miejsce: Zagroda Edukacyjna w Podlesicach, rezerwat przyrody „Góra Zborów”, Jaskinia Głęboka.

Wpisowe: 10 zł (warsztaty terenowe dla osób, które brały udział w szkoleniu i zdały egzamin w 2007 r. – bezpłatnie).

Zgłoszenia: w siedzibie TMZZ w Zawierciu, ul. Piastowska 1, tel. 32 67 221 65 lub pocztą elektroniczną – tmzz@zawiercie.com.pl

Kategorie: Ochrona przyrodyEdukacja przyrodniczaDla Turystów

Galeria: Szkolenie w Jaskini Głębokiej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój