Podlesice.org.pl

Aktualności

15.05.2010

Sołtys Podlesic, Bożena Pasierb wśród nagrodzonych ekologicznymi nagrodami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Kapituła „Zielonych Czeków 2010” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 7 czerwca 2010 roku postanowiła nagrodzić Bożenę Pasierb, sołtysa wsi Podlesice, dyplomem uznania w kategorii Programy i akcje proekologiczne w tym dotyczące ochrony przyrody. To znaczące wyróżnienie nie tylko dla Pani Sołtys, ale dla społeczności Podlesic, od lat zaangażowanej w realizowany przez grupę partnerskich instytucji Program ochrony krajobrazu i bioróznorodności Skał Kroczyckich i Podlesickich, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów.

Kategorie: Ochrona przyrody
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój