Podlesice.org.pl

Aktualności

19.06.2010

O czynnej ochronie muraw kserotermicznych na Górze Zborów w Ojcowskim Parku Narodowym

Kategorie: Ochrona przyrody
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój