Podlesice.org.pl

Aktualności

30.07.2010

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Monar w Głoskowie na rzecz rezerwatu przyrody Góra Zborów

W połowie lipca 2010 r. mieszkańcy Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar w Głoskowie w ramach odbywającego się w Podlesicach obozu terapeutycznego prowadzili prace porządkowe na rzecz rezerwatu przyrody „Góra Zborów”. Za pomoc i zaangażowanie TMZZ, jako administrujący rezerwatem, składa podziękowania dla uczestników obozu i kadry.

Kategorie: Ochrona przyrody

Galeria: Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Monar w Głoskowie na rzecz rezerwatu przyrody Góra Zborów, lipiec 2010

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój