Podlesice.org.pl

Aktualności

31.07.2010

Czynne zabiegi ochrony przyrody w Skałach Rzędkowickich

W związku z prowadzonymi przez TMZZ na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej czynnymi zabiegami ochrony przyrody, w ramach „Programu aktywizacji gospodarczej Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej "Owca plus", wprowadzono ekstensywny wypas kóz i owiec rasy olkuskiej w Skałach Rzędkowickich. Zabiegi będą kontynuowane w sezonie wypasowym 2010.

Kategorie: Ochrona przyrody
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój