Podlesice.org.pl

Aktualności

11.08.2010

Praktyki zawodowe studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w rezerwacie przyrody „Góra Zborów”

W lipcu i sierpniu 2010 r. w rezerwacie przyrody „Góra Zborów” odbywają się praktyki zawodowe studentów po II roku. W trakcie kilkutygodniowych zajęć studenci pogłębiają wiedzę na temat czynnej ochrony krajobrazu i bioróżnorodności w obszarach krasowych oraz pracują na rzecz rezerwatu. Poruszane podczas praktyk zagadnienia:

  1. Obsługa ruchu turystycznego w Jaskini Głębokiej
  2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w Zagrodzie Edukacyjnej
  3. Prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody – wypas zwierząt na murawach kserotermicznych.
  4. Obsługa ruchu turystycznego w rezerwacie przyrody „Góra Zborów”.
  5. Badania ankietowe wśród turystów na temat wprowadzonej koncepcji ochrony rezerwatu – opracowanie ankiet i wyników
  6. Badanie ankietowe wśród mieszkańców na temat potrzeb i koncepcji rozwoju mikroregionu
  7. Nazewnictwo obiektów geograficznych – toponomastyka
  8. Inwentaryzacja przyrodnicza rejonów wspinaczkowych
Kategorie: Ochrona przyrody

Galeria: Praktyki zawodowe studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w rezerwacie przyrody „Góra Zborów”, lipiec – sierpień 2010

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój