Podlesice.org.pl

Aktualności

28.08.2010

Światowy lider tomografii optycznej pomoże chronić dziedzictwo przyrodnicze Jury

OPTOPOL Technology S.A. Grupa Canon z Zawiercia, producent nowoczesnych urządzeń diagnostycznych wykorzystywanych w okulistyce, pionier i jeden z liderów technologicznych w spektralnej tomografii komputerowej, będzie wspierać ochronę najcenniejszych walorów przyrody Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. rezerwatu przyrody nieożywionej „Góra Zborów”, administrowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

28 sierpnia, podczas festynu „Jurajskie Regionalia” w Podlesicach, został podpisany list intencyjny między przedstawicielami firmy i stowarzyszenia w sprawie partnerstwa w ramach realizowanego przez TMZZ, pod merytorycznym nadzorem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, projektu „Ochrona krajobrazu i bioróżnorodności oraz racjonalne udostępnienie Skał Kroczyckich i Podlesickich do ruchu turystycznego na terenie specjalnego obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów”.

OPTOPOL Technology S.A. Grupa Canon z Zawiercia planuje wspierać TMZZ w realizacji projektów badawczych oraz czynnych zabiegów ochrony przyrody na terenie specjalnego obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów, a także pomóc TMZZ w realizacji projektu pn. „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach – rozbudowa kompleksu edukacyjnego”, w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze RPO WSL na lata 2007-2013.

W imieniu OPTOPOL Technology S.A. Grupa Canon list podpisali: Adam Bogdani, prezes Zarządu i Shinya Tanaka – wiceprezes Zarządu, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej – Witold Brodzik, prezes Zarządu.

Kategorie: Ochrona przyrodyDla Turystów

Galeria: Światowy lider tomografii optycznej pomoże chronić dziedzictwo przyrodnicze Jury, 28.08.2010 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój