Podlesice.org.pl

Aktualności

02.09.2010

Odtworzona kaplica słupowa nad Grzybówką

W ramach działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 2 września o godz. 18.00 odbyła się uroczystość poświęcenia odtworzonej kaplicy słupowej, która pierwotnie stanęła na rozstajach dróg nad rzeką Grzybówka w Podlesicach najprawdopodobniej na początku XX wieku. Przetrwała w tym miejscu 70 lat. Autorami odtworzonej kapliczki, wykonanej na wzór dawnej, są Antoni Toborowicz i jego córka Weronika Witkowska. W obecności mieszkańców Podlesic i turystów, także tych pamiętających dawną kapliczkę, poświęcenia dokonał proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Jacka i Marii Magdaleny w Kroczycach – ks. Jan Kopeć. Wydarzenie to było jedną z inicjatyw towarzyszących tegorocznym „Jurajskim Regionaliom”. Fundatorem kapliczki jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

Kategorie: Dla Turystów

Galeria: Odtworzona kaplica słupowa nad Grzybówką 2.09.2010 r

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój