Podlesice.org.pl

Aktualności

08.09.2010

Warsztaty związane z opracowaniem Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030

Uczestnicy odbywających się w dniach 6-10 września 2010 warsztatów związanych z opracowaniem Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 gościli w Podlesicach. 8 września 2010 przedstawiciele Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz eksperci z Północnej Nadrenii-Westwalii, pod kierunkiem dr. Jerzego Parusela - konsultanta ds. Strategii i jednocześnie dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz dr. Andrzeja Tyca - moderatora warsztatów w zakresie georóżnorodności z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, zapoznali się z zagadnieniami czynnej ochrony muraw kserotermicznych i przyrody nieożywionej w rezerwacie przyrody "Góra Zborów". Wyniki dotychczasowych prac w tym zakresie były prezentowane w terenie przez prof. Andrzeja Czyloka i dr. Andrzeja Tyca z Uniwersytetu Śląskiego oraz Marcelego Ślusarczyka z TMZZ. Uczestnicy warsztatów odwiedzili również Jaskinię Głęboką.

Kategorie: Ochrona przyrody

Galeria: Warsztaty związane z opracowaniem Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030, Podlesice 08.09.2010 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój