Podlesice.org.pl

Aktualności

17.09.2010

Podsumowanie programu Owca plus w 2010 roku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – sesja wyjazdowa

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej odwiedzili miejsca na Jurze, gdzie prowadzone są czynne zabiegi ochrony przyrody w ramach Programu aktywizacji gospodarczej Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca plus w 2010 roku. Podczas sesji wyjazdowej dokonano oceny realizacji Programu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz omówiono jego funkcjonowanie w kolejnych latach.

W 2010 roku w Programie Owca plus, koordynowanym na Jurze przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, bierze udział 10 rolników z trzech powiatów jurajskich w granicach województwa śląskiego.

Kategorie: Dla rolnikówOchrona przyrody

Galeria: Podsumowanie programu Owca plus w 2010 roku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – sesja wyjazdowa, 17 września

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój