Podlesice.org.pl

Aktualności

03.04.2008

Podlesice: Jurajskie zagrody - POLSKA Dziennik Zachodni

Około 150 tysięcy złotych przyznano w ramach programu "Owca Plus" Towarzystwu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Stowarzyszenie zamierza przyczynić się do popularyzacji hodowli owiec oraz pomóc w ratowaniu ginących muraw kserotermicznych na jurajskich stokach. Owce już kupiono.

- Do udziału w projekcie zgłosiło się siedmiu rolników, którzy w swoich zagrodach mają już owce - mówi Marcel Ślusarczyk, koordynator projektu.

Owce będą wypasane na cennych przyrodniczo jurajskich terenach, a za ich wypożyczenie rolnicy dostaną 150 zł. Tyle przypada na jedną samicę, zarejestrowaną w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za resztę pieniędzy w Rezerwacie Góra Zborów powstanie zagroda edukacyjna, w której będą sprzedawane owcze i kozie wyroby. Dodatkowo za część przyznanych pieniędzy zostanie zakupiona przyczepa do przewozu zwierząt oraz elektroniczne ogrodzenie. W ubiegłym roku na Jurze realizowano pilotażowy program wypasu kóz na Górze Zborów. Kozy zgryzały zarastające Jurę samosiejki.

Monika Ziółkowska - POLSKA Dziennik Zachodni

Kategorie: Napisali o nas
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój