Podlesice.org.pl

Aktualności

12.08.2008

Jedyny w Polsce redyk kóz - RMF FM

Na stoku Góry Zborów w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa od kilku dni najprawdopodobniej jedyny w Polsce redyk kóz. Liczące 150 sztuk stado wyskubuje różnego rodzaju samosiejki, pomagając tym samym w odbudowie tzw. muraw kserotermicznych. Próby mechanicznego wycinania zarastających Jurę krzewów dawały krótkotrwałe rezultaty. Kozy radzą sobie nawet z trzyletnimi drzewkami, ratując w ten sposób naturalny jurajski krajobraz.

Pilotażowy projekt wypasu kóz przygotował Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

Kategorie: Napisali o nas
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój