Podlesice.org.pl

Aktualności

13.08.2008

Co kryje Góra Zborów - POLSKA Dziennik Zachodni

Rezerwat Góra Zborów w powiecie zawierciańskim od lat przyciąga turystów, zwłaszcza miłośników jurajskiej wspinaczki po skałkach. Czasem zbyt daleko wkraczali na terytorium żyjących tu zwierząt i unikalnych roślin, nie wiedząc nic o przyrodniczej i kulturalnej specyfice tego rejonu. Dlatego dziś o godz. 13, dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zostanie oficjalnie otwarta ścieżka dydaktyczna: "Góra Zborów - przyroda i człowiek" oraz zagroda edukacyjna, która ma to zmienić.

- Chcemy pokazać ciekawostki przyrodnicze i charakterystyczne dla jurajskiego krajobrazu murawy kserotermiczne, towarzyszące skałom wapiennym. Nie byłoby tej cennej roślinności, gdyby nie prowadzono tu jeszcze kilkadziesiąt lat temu wypasu owiec i kóz - mówi Marcel Ślusarczyk z TMZZ. - Na trasie znalazły się również m.in. oczyszczona z gruzu Jaskinia Głęboka w Podlesicach w gminie Kroczyce oraz tradycyjna chałupa z elementami wyposażenia. Można będzie w niej m.in. kupić owcze i kozie wyroby i zemleć ziarno na mąkę na żarnach rotacyjnych.

Spotkanie odbędzie się na parkingu obok Jaskini Głębokiej. W programie m.in. wypas zwierząt w rezerwacie Góra Zborów i regionalny poczęstunek w artystycznej oprawie.

Anna Kontek - POLSKA Dziennik Zachodni

Kategorie: Napisali o nas
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój