Podlesice.org.pl

Aktualności

10.05.2008

Konferencja w ramach projektu, Podlesice, 8-9 maja 2008

W dniach 8,9 maja 2008 r. odbyła się konferencja w ramach projektu.

Program konferencji:

08 maja 2008 sesja terenowa
 • 9.00 – 10.00 - Śniadanie
 • 10.00 – 14.00 - Sesja terenowa: Czynna ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie PK Orlich Gniazd - Północna część PK Orlich Gniazd - rejon Mstowa, Skały Mirowskie - Grzęda Skalna Mirów - Bobolice
 • 14.00 – 15.00 - Obiad w Podlesicach
 • 15.00 – 18.00 - Sesja terenowa: Gospodarowanie a czynna ochrona – Włodowice Zagospodarowanie turystyczne w obszarach chronionych - Grodzisko na Górze Birów w Podzamczu
 • 19.00 - Kolacja
09 maja 2008
 • 9.00 – 10.00 - Śniadanie
 • 10.15 - Prowadzenie interdyscyplinarnego charakteru badań na obszarach chronionych na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  • Problemy czynnej ochrony krasu i jaskiń jurajskich w świetle doświadczeń europejskich -A. Tyc Czynna ochrona muraw - wypas czy koszenie - A. Czylok
  • Projekty realizowane na terenach parków narodowych i krajobrazowych - Organizacja Heifer Project International
  • Człowiek pradziejowy w okolicach Góry Zborów - J.M. Waga
  • Jaskinia Stajnia: badania i ochrona jurajskiego dziedzictwa archeologicznego - M. Urbanowski
 • 12.30 – 13.00 - Podsumowanie konferencji
 • 13.00 - Obiad
Kategorie: Ochrona przyrodyEdukacja przyrodniczaDla Turystów
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój