Podlesice.org.pl

Aktualności

20.12.2009

Prace zabezpieczające w Jaskini Głębokiej, grudzień 2009 r.

W ramach realizowanego przez TMZZ projektu Fundacji EkoFundusz pn. „Utrwalenie efektów ekologicznych związanych z udostępnieniem Jaskini Głębokiej na Górze Zborów”, rozpoczęły się procedury związane z pracami zabezpieczającymi, mającymi na celu ponowne udostępnienie do ruchu turystycznego Jaskini Głębokiej w rezerwacie Góra Zborów w Podlesicach.

Zaplanowany do realizacji przez TMZZ projekt zakłada wykonanie prac według ekspertyzy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz uzupełnień, dostosowujących zakres prac do uchwały Regionalnej Rady Ochrony Przyrody z dnia 09.12.2009 r. Uchwała ta zakłada udostępnienie turystyczne Jaskini przez otwór północny. W dniu 16.12.2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie założonych prac. Planowane zakończenie działań zabezpieczających to maj 2010 r. W dniu 11.12.2009 r. Zarząd TMZZ podjął uchwały o powołaniu zespołu eksperckiego nadzorującego w imieniu inwestora prawidłowość wykonywanych prac i ich zgodność z zapisami prawa oraz o zakupie działki, na której jest położony północny otwór wejściowy do Jaskini (w dniu 17.12.2009 r. została zakupiona przez TMZZ działka położona w Rezerwacie Góra Zborów).

Pobierz artykuły:
Kategorie: Działania w ramach projektówOchrona przyrodyEdukacja przyrodnicza

Galeria: Prace zabezpieczające w Jaskini Głębokiej, grudzień 2009 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój