Podlesice.org.pl

Aktualności

06.04.2014

Walne Zebranie Członków TMZZ

W dniu 4 kwietnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zwołane przez Zarząd TMZZ. Głównym powodem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za okres 1.01.2013-31.12.2013, wybory uzupełniające do Zarządu TMZZ i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego dla członków TMZZ. Czytaj dalej »

19.03.2014

Wiosenne rośliny na Obszarze Natura 2000

Decyzją Komisji Europejskiej w powiecie kroczyckim wyznaczono Obszar Natura 2000 o powierzchni 1391,2 ha. Jego podstawą prawną jest Dyrektywa Siedliskowa, czyli specjalny obszar ochrony siedlisk. Wyznaczone terytorium obejmuje m.in. malownicze pasmo Skał Kroczyckich, Podlesickich, Rzędkowickich, które tworzą priorytetowe siedliska "wapienne ściany skalne". Czytaj dalej »

05.03.2014

I Jurajski Festiwal Fotograficzny

W niedzielę 23 lutego 2014 roku wczesnym rankiem do rezerwatu przyrody Góra Zborów przyjechali znani fotografowie z całej Polski. W tym czasie odbywał się I Jurajski Festiwal Fotograficzny zorganizowany przez Jurassic Foto Team w hotelu Fajkier. Czytaj dalej »

26.02.2014

Zliczanie nietoperzy

Ponownie w Jaskini Głębokiej dokonano zliczania nietoperzy. Kontrolę przeprowadził doktor Tomasz Postawa z Państwowej Akademii Nauk we współpracy z doktor Justyną Bachanek i Panem Maurycym Ignaczak z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy . Czytaj dalej »

07.02.2014

Nowe pamiątki

Od początku powstania Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury pracownicy poprzez różnego rodzaju warsztaty uczą rękodzieła. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej pragnie zakorzenić w młodych ludziach pasję tworzenia filcowych rzeczy, malowania oraz tkania. Zanikające rzemiosła na nowo odradzają się w Podlesicach. Czytaj dalej »

19.01.2014

Infokiosk i audioprzewodniki

W związku z przystąpieniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej do Śląskiej Organizacji Turystycznej w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach zainstalowano infokiosk. Interaktywny punkt informacji zamontowany został na zewnątrz budynku przez co dostępny jest dla turystów przez całą dobę. Czytaj dalej »

12.01.2014

Nowa oferta edukacyjna

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach oferuje zajęcia związane z edukacją regionalną, pozwalające zrozumieć procesy kształtujące środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także poznać różne rodzaje działalności człowieka, od stuleci mające wpływ na zróżnicowanie krajobrazowe tego obszaru. Czytaj dalej »
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój