Podlesice.org.pl

Edukacja

 

OFERTA  EDUKACYJNA  

 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach oferuje zajęcia

związane z edukacją regionalną, pozwalające zrozumieć procesy kształtujące środowisko

przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także poznać różne rodzaje działalności

człowieka, od stuleci mające wpływ na zróżnicowanie krajobrazowe tego obszaru.

 

Warsztaty

 

1. Filcowanie wełny (25 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest filc, poznają proces jego tworzenia, zastosowanie oraz techniki filcowania. W trakcie zajęć zostanie zaprezentowanych kilka wyrobów filcowych co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną ozdobę według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą. Program zajęć będzie dostosowany do przedziału wiekowego. Najmłodsi wykonają filcowe kulki, a starsze grupy np. obrazy filcowe lub kwiaty.

 

2. Tradycyjne tkactwo (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: w trakcie zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat ręcznego tkactwa jako zanikającego rzemiosła, pracy na kołowrotku, krośnie czy bardku oraz technikę zakładania osnowy. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka krajek co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną krajkę, bransoletkę lub zakładkę do książki według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.

 

3. Bibułkarstwo (25 zł/osobę)

Czas trwania: 120 minut.

Opis zajęć: podczas zajęć osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat krepiny i technik wykonywania kwiatów z tego materiału. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka prac co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalne kwiaty, które zabierze ze sobą.  Istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć tematycznych np. ze względu na święta.

 

4. Od ziarenka do bochenka (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat historii wytwarzania pieczywa oraz zaprezentuje rodzaje zboża. Każda osoba biorąca udział w zajęciach będzie miała możliwość wzięcia udziału w procesie wytwarzania mąki za pomocą żarna. Następnie wyrobi i wypiecze podpłomyki (płaskie placki chlebowe). Na koniec warsztatów uczestnicy będą degustować swoje wypieki posmarowane dżemem.

 

5. Malowanie na tkaninie (25 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat malowania na tkaninach. Każdy dostanie podkoszulek T-shirt, który zaprojektuje według własnej wyobraźni. Zajęcia prowadzone są przy użyciu profesjonalnych kredek do malowania na tkaninach. Wykonane prace uczestnicy zabierają ze sobą do domu.

 

6. Malowanie na drewnie (15zł/os)

Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć: malowanie na drewnie to zajęcia skierowane do każdej grupy wiekowej. Uczestnicy dostają dwie drewniane figurki, które pomalują za pomocą kredek lub farb. Wykonane prace zabierają ze sobą do domu.

 

7. Malowanie piaskiem (30 zł/os)

Czas trwania: 60 minut

Opis: to zajęcia skierowane do osób, które szukają alternatywy dla malowania zwykłymi kredkami. Zajęcia rozwijają wyobraźnie dziecka i polegają na tworzeniu obrazków za pomocą kolorowego piasku. Uczestnik zabiera swoje prace do domu.

 

8. Kolorowa skarbonka (22zł/os)

Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat mieszania kolorów. Uczestnik otrzyma ceramiczną skarbonkę wraz z pędzelkiem i zestawem farb do malowania, którą pomaluje według własnej wyobraźni. Wykonane prace zabierane są przez uczestnika do domu.

 

9. Tworzenie bransoletek (15 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych prowadząca nauczy uczestników jak zrobić ciekawą, niebanalną bransoletkę. Prowadząca zaprezentuje kilka technik wykonywania bransoletek.

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka przykładowych prac, co może stanowić inspirację do dalszej twórczości uczestników. Każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona kilka różnych bransoletek, które weźmie ze sobą. Program Warsztatów jest dostosowywany do przedziału wiekowego uczestników. Najmłodsi wykonają bransoletki sznurkowe i koralikowe, a starsze grupy także bransoletki makramowe czy trudniejsze, z większą ilością elementów sznurkowe i rzemykowe.

 

10. WARSZTATY GEOLOGICZNO-PALEONTOLOGICZNO- MINERALOGICZNE

a) wykłady/prelekcje (10 zł/osobę). Każdy wykład trwa około 45 minut. Wykłady w postaci prelekcji multimedialnej + wystawa geologiczna

Do wyboru:

- W głąb Jurajskiej Ziemi - o geologii i paleontologii słów kilka;

- Katastrofy ekologiczne w dziejach Ziemi kluczem do poznania przyszłości;

- Pierwsi ludzie na Ziemi;

- Zasady i regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i transferu obiektami geologicznymi.

 

b) warsztaty (15-45 zł/os). Czas trwania 60 minut.

Do wyboru:

- malowanie figurek dinozaurów oraz amonitów z nauką o dziejach Ziemi;

- preparowanie szkieletu dinozaura z gipsowego bloku z nauką o pracy paleontologa i geologa;

- rozpoznawanie skamieniałości oraz minerałow z nauką o obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako miejsca do poszukiwań okazów geologicznych;

- malowanie i rysowanie amonitów z nauką o tej grupie zwierząt.

 

11. Warsztaty pszczelarskie 60 - 90 minut

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieć okazję spotkać się z prawdziwym pszczelarzem oraz dowiedzą się na czym polega jego praca, poznają budowę ula, a także będą mogli przymierzyć strój pszczelarski . Spotkaniu będzie cały czas towarzyć prezentacja, podczas której uczestnicy zobaczą ciekawe zdjęcia i wycinki z życia rodziny pszczelej. Całość uzupełni część praktyczna z wykorzystaniem zabaw i rekwizytów. Zwięczeniem warsztatów będzie własnoręczne wykonanie świecy z węzy pszczelej, którą kazdy ucestnik zabierze do domu.Całości dopełni krótka piesza wycieczka do leśnej pasieki oraz kłód bartnych. Forma warsztatow będzie dostosowana do wieku grupy oraz możliwości osób z niepełnosprawnością.

 

 PROSIMY ABY WARSZTATY BYŁY REZERWOWANE Z CO NAJMNIEJ TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM. 

 
Oferta edukacyjna do pobrania : http://podlesice.org.pl/pliki/warsztaty_edukacyjne_.pdf
A także:
 
Wynajęcie przewodnika dla grup zorganizowanych (80 zł/ grupę)
Czas trwania: 60-90 minut.
Opis zajęć: oprowadzanie po terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów (opis rezerwatu, przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzonych zabiegów ochrony czynnej, historia wypasu zwierząt gospodarskich).
 
Ekspozycje w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury 
1. Przyrodnicza – ekspozycja przedstawia swoiste otwarte mozaiki muraw rezerwatu przyrody Góra Zborów z charakterystyczną entomofauną.
2. Paleontologiczna – ekspozycja przedstawia brekcje kostne znalezione z pobliskich jaskiniach. Wystawa prezentuje dorobek wieloletnich badań namulisk jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyeksponowane są kości dużych ssaków, między innymi mamuta.
3. Archeologiczna – wystawa prezentuje wybrane elementy dziedzictwa kulturowego jaskiń jurajskich na przykładzie jaskini Stajnia. Do ekspozycji dołączona
jest 10 minutowa prezentacja mulitmedialna opowiadająca o wystawie archeologicznej.
 
Filmy przyrodnicze wyświetlane w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach (filmy wyświetlane są w ramach biletu wstępu n atereny administrowane przez TMZZ, na których położony jest rezerwat przyrody Góra Zborów - 2 zł)
1. Góra Zborów – Człowiek i przyroda – film trwa 20 minut. Opowiada o wydobywaniu kalcytu na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej .
2. Góra Zborów – ochrona bioróżnorodności – film trwa 20 minut. Przedstawia bioróżnorodność na terenie Rezerwatu Przyrody Góra Zborów.
3. Kozy i owce – film trwa 26 minut. Prezentuje różne rasy kóz i owiec.
 
Ekspozycja w Jaskini Głębokiej
- bilet wstępu normalny 12,00 zł
- bilet wstępu ulgowy – 9,00 zł
Jej długość wynosi 190 metrów, trasa turystyczna jest oświetlona, ekspozycje i wnętrze jaskini dostępne z przewodnikiem. Czas zwiedzania około 40min. Zwiedzanie odbywa się w kaskach. Bilety można zakupić tylko w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury skąd też przewodnik zabiera grupę. Szczegółowe informacje i zapisy udzielają pracownicy recepcji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.
 
Zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej można poprzedzić zgłoszeniem lub rezerwacją pod numerem telefonu 730702056 lub mailowo biuro@podlesice.org.pl
 
Regulamin wstępu: http://podlesice.org.pl/pliki/regulamin_wstepu_na_tereny.pdf
Regulamin zwiedzania http://podlesice.org.pl/pliki/regulamin_zwiedzania_na_rok_2015.pdf
 
Kontakt:
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury,
Podlesice 83, 42-425 Kroczyce,
Tel. 730702056
www.podlesice.org.pl
E-mail: biuro@podlesice.org.pl

Galeria: Oferta edukacyjna

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój