Podlesice.org.pl

Edukacja

 

OFERTA  EDUKACYJNA  

 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach oferuje zajęcia

związane z edukacją regionalną, pozwalające zrozumieć procesy kształtujące środowisko

przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także poznać różne rodzaje działalności

człowieka, od stuleci mające wpływ na zróżnicowanie krajobrazowe tego obszaru.

 

 

WARSZTATY:

 1. Płukanie złota  i innych minerałów
 2. Wykopaliska paleontologiczne
 3. Wykłady geologiczno – paleontologiczno – mineralogiczne
 4. Warsztaty pszelarskie
 5. Filcowanie wełny
 6. Tradycyjne tkactwo
 7. Bibułkarstwo
 8. Od ziarenka do bochenka
 9. Malowanie na tkaninie
 10. Malowanie na drewnie

 

 

OPIS ZAJĘĆ: 

 

       

1. Płukanie złota i innych minerałów(20 zł/ osobę)


Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć: warsztaty rozpoczynają się prelekcją podczas której uczestnicy pozyskają wiedzę na temat minerałów i sposobów ich rozpoznawania. Po zapoznaniu się z podstawową wiedzą uczestnicy uzbrojeni w odpowiedni sprzęt przystępują do poszukiwania minerałów. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje własnoręcznie wypukane minerały zamknięte w buteleczce.

2. Wykopaliska paleontologiczne(20 zł/ osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: warsztaty rozpoczynają się prelekcją podczas której uczestnicy pozyskają wiedzę na temat paleontologii i pracy geologa w terenie. Po zapoznaniu się z podstawową wiedzą uczestnicy wyruszają na wyznaczony obszar stanowiska poszukiwawczego. Zadaniem jest znalezienie skamieniałości i jajek dinozaurów, które każdy uczestnik zabiera ze sobą.

3. Wykłady geologiczno – paleontologiczno – mineralogiczne( 10 zł/ osobę)

Czas trwania 45 minut

Opis zajęć: Wykłady w postaci prelekcji multimedialnej . Do wyboru tematy:

 1. W głąb Jurajskiej Ziemi - o geologii i paleontologii słów kilka;
 2. Katastrofy ekologiczne w dziejach Ziemi kluczem do poznania przyszłości;
 3. Pierwsi ludzie na Ziemi;
 4. Zasady i regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i transferu obiektami geologicznymi.

Każde zajęcia kończą się zwiedzaniem wystawy geologicznej.

4. Warsztaty pszelarskie (20 zł/ osobę)

Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć: podczas warsztatów bartnik przybliży wiedzę uczestnikom na temat pszczół, narzędzi bartniczych i pracy pszczelarza. Chętni będą mogli przymierzyć strój pszelarski. Po części teoretycznej prowadzący zabierze grupę na spacer po pobliskiej pasiece. Na koniec warsztatów uczestnicy wykonają świeczkę z węzy pszczelej, którą zabiorą  ze sobą do domu.

5. Filcowanie wełny(25 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest filc, poznają proces jego tworzenia, zastosowanie oraz techniki filcowania. W trakcie zajęć zostanie zaprezentowanych kilka wyrobów filcowych co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną ozdobę według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą. Program zajęć będzie dostosowany do przedziału wiekowego. Najmłodsi wykonają filcowe kulki, a starsze grupy np. obrazy filcowe lub kwiaty.

6. Tradycyjne tkactwo (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: w trakcie zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat ręcznego tkactwa jako zanikającego rzemiosła, pracy na kołowrotku, krośnie czy bardku oraz technikę zakładania osnowy. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka krajek co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną krajkę, bransoletkę lub zakładkę do książki według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.

7. Bibułkarstwo (25 zł/osobę)

Czas trwania: 120 minut.

Opis zajęć: podczas zajęć osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat krepiny i technik wykonywania kwiatów z tego materiału. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka prac co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalne kwiaty, które zabierze ze sobą. Istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć tematycznych np. ze względu na święta.

8. Od ziarenka do bochenka (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat historii wytwarzania pieczywa oraz zaprezentuje rodzaje zboża. Każda osoba biorąca udział w zajęciach będzie miała możliwość wzięcia udziału w procesie wytwarzania mąki za pomocą żarna. Następnie wyrobi i wypiecze podpłomyki (płaskie placki chlebowe). Na koniec warsztatów uczestnicy będą degustować swoje wypieki posmarowane dżemem.

9. Malowanie na tkaninie (25 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat malowania na tkaninach. Każdy dostanie podkoszulek T-shirt, który zaprojektuje według własnej wyobraźni. Zajęcia prowadzone są przy użyciu profesjonalnych kredek do malowania na tkaninach. Wykonane prace uczestnicy zabierają ze sobą do domu.

10. Malowanie na drewnie (15zł/os)

Czas trwania: 60 minut

Opis zajęć: malowanie na drewnie to zajęcia skierowane dla najmłodszych. Uczestnicy dostają dwie drewniane figurki, które pomalują za pomocą kredek lub farb. Wykonane prace zabierają ze sobą do domu.

 

PROSIMY ABY WARSZTATY BYŁY REZERWOWANE Z CO NAJMNIEJ TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

 

A także:

Ekspozycja w Jaskini Głębokiej

- bilet wstępu normalny– 15,00 zł

- bilet wstępu ulgowy – 12,00 zł

Jej długość wynosi 190 metrów, trasa turystyczna jest oświetlona, ekspozycje i wnętrze jaskini dostępne z przewodnikiem. Czas zwiedzania około 40min. Zwiedzanie odbywa się w kaskach. Bilety można zakupić tylko w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury skąd też przewodnik zabiera grupę. Szczegółowe informacje i zapisy udzielają pracownicy recepcji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.

Wystawa geologiczna

- bilet wstępu 3,00 zł

 

BILET PAKIET NORMALNY(Jaskinia, rezerwat, wystawa) – 18, 00 zł

 

BILET PAKIET ULGOWY(Jaskinia, rezerwat, wystawa) – 15, 00 zł

 

Wynajęcie przewodnika dla grup zorganizowanych(100 zł/ grupę)

 

Czas trwania: 60-90 minut.

Opis zajęć: oprowadzanie po terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów (opis rezerwatu, przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzonych zabiegów ochrony czynnej, historia wypasu zwierząt gospodarskich).

 

Przejazdy bryczką/ kuligi( 45 zł/ osoba)

Czas trwania: 60-90 minut.

Dysponujemy 6 dwukonnymi zaprzęgami.

 

Ekspozycje w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego

Jury(zwiedzanie odbywa się w cenie biletu wstępu na tereny administrowane na których położony jest rezerwat Góra Zborów–2zł)

1. Przyrodnicza – ekspozycja przedstawia swoiste otwarte mozaiki muraw

rezerwatu przyrody Góra Zborów z charakterystyczną entomofauną.

2. Paleontologiczna – ekspozycja przedstawia brekcje kostne znalezione z

pobliskich jaskiniach. Wystawa prezentuje dorobek wieloletnich badań namulisk

jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyeksponowane są kości dużych

ssaków, między innymi mamuta.

3. Archeologiczna – wystawa prezentuje wybrane elementy dziedzictwa

kulturowego jaskiń jurajskich na przykładzie jaskini Stajnia. Do ekspozycji dołączona

jest 10 minutowa prezentacja multimedialna opowiadająca o wystawie

archeologicznej.

 

Filmy przyrodnicze wyświetlane w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i

Kulturowego Jury w Podlesicach

1. Góra Zborów – Człowiek i przyroda – film trwa 20 minut. Opowiada o

wydobywaniu kalcytu na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej .

2. Góra Zborów – ochrona bioróżnorodności – film trwa 20 minut. Przedstawia

bioróżnorodność na terenie Rezerwatu Przyrody Góra Zborów.

3. Kozy i owce – film trwa 26 minut. Prezentuje różne rasy kóz i owiec.

 

 

Kontakt:

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury

Podlesice 83, 42-425 Kroczyce

tel.: 730 702 056

www.podlesice.org.pl

e-mail: biuro@podlesice.org.pl

Galeria: Oferta edukacyjna

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój