Podlesice.org.pl

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury:

1. dr hab. Beata Babczyńska-Sendek (Uniwersytet Śląski)

2. dr Tomasz Postawa (PAN)

3. dr Jan Maciej Waga (Uniwersytet Śląski)

4. Maurycy Ignaczak (OTON)

5. Przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

6. Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

7. Przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój