Podlesice.org.pl

Aktualności

22.08.2012

Porozumienie pomiędzy Grupą Jurajską GOPR a TMZZ

 

 

18 sierpnia 2012 roku w Podlesicach Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (TMZZ) zawarło porozumienie z Grupą Jurajską GOPR. Celem porozumienia jest ochrona przyrody i właściwe dostosowanie rezerwatu przyrody ,,Góra Zborów” do obsługi ruchu turystycznego, zwiększenie bezpieczeństwa turystów, ułatwienie prowadzenia badań naukowych na tym obszarze, a także promocja i rozwój turystyczny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu zawierciańskiego.

Od tej pory patrole GJ GOPR będą monitorować bezpieczeństwo turystów na terenie rezerwatu Góra Zborów. Ponadto wspólnie opracowane zostaną trasy ewakuacyjne. W budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach utworzony zostanie punkt powiadamiania GJ GOPR o wypadkach oraz wywieszona tablica zawierająca informacje o numerze alarmowym GOPR i bezpłatnej pomocy ze strony GJ GOPR.

W imieniu TMZZ porozumienie podpisali Prezes Janusz Bieńkowski i Wiceprezes Jacek Panek. Z kolei Grupę Jurajską GOPR reprezentowali Prezes Zarządu Tomasz Sieniawski i Naczelnik GJ GOPR Adam van der Coghen. Warto wspomnieć, że osiągnięcie długo oczekiwanego porozumienia było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu Starosty powiatu zawierciańskiego Rafała Krupy oraz posła Piotra van der Coghena, którzy również byli obecni podczas spotkania. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Porozumienie pomiędzy GJ GOPR a TMZZ

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój