Podlesice.org.pl

Publikacje

Kalendarz 2014r.

Informator turystyczny: Ostoja Kroczycka. Natura 2000

W każdym z rozdziałów czytelnik zdobywa wiedzę z zakresu przyrody, dziedzictwa kulturowego, zasady korzystania z obszarów  chronionych oraz zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego. Na samym końcu znajduje się mapa Ostoi Kroczyckiej przydatna dla każdego turysty.

Piotr i Krzysztof Orman: Jura 1914. Śladami Wielkiej Wojny na Jurze

,,Jura 1914. Śladami Wielkiej Wojny na Jurze" to zbiór tekstów o różnych zagadnieniach związanych z jurajskim epizodem Wielkiej Wojny. Epizody zostały tak dobrane, by każdy czytelnik mógł wyobrazić sobie funkcjonowanie jurajskich cmentarzy wojennych. Sam autor twierdzi, że ,,w broszurze każdy zainteresowany tematem czytelnik powinien znaleźć coś ciekawego i nie musi przy tym posiadać wiedzy oasiąganej dopiero na pewnym poziomie znawstwa tematu".

 

Kalendarz 2012  

 

 

Pobierz kalendarz

 

 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury 

w Podlesicach Rezerwat przyrody Góra Zborów, Jaskinia Głęboka, Ścieżka przyrodnicza, Ekspozycja przyrodniczo-kulturowa

Pobierz ulotkę cz.1

Pobierz ulotkę cz.2

Pobierz ulotkę cz.3

 

Tradycja i teraźniejszość pod Górą Zborów

 

Nasza oferta edukacyjna 2011 

Pobierz ulotkę

 

Jaskinia Głęboka w rezerwacie "Góra Zborów" - udostępnienie turystyczne oraz nowa dokumentacja

Pobierz publikację

 

Wypas zwierząt gospodarskich jako sposób czynnej ochrony krajobrazu i różnorodnosci biologicznej rezerwatu przyrody Góra Zborów

Pobierz publikację cz.1

Pobierz publikację cz.2

 

Owce w krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Pobierz publikację


Przez czynnną ochronę muraw kserotermicznych do ochrony krajobrazu jurajskiego


Pobierz publikację w PDF


 

 

Nasza oferta edukacyjna 2010

Pobierz ulotkę

 

Skały Kroczyckie i Podlesickie, ochrona bioróżnorodności i krajobrazu


Pobierz publikację w PDF.


Góra Zborów Człowiek i Przyroda Ścieżka przyrodnicza


Pobierz publikację w PDF


PocztówkiPrzyrodnicze i kulturowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru Jury na przykładzie okolic Podlesic. Czynna ochrona jurajskiego krajobrazu Skał Kroczyckich i Podlesickich


Góra Zborów i okolice człowiek i przyroda


Folder poświęcony kulturze pasterskiejFolder gospodarstw agroturystycznych Podlesic


Pobierz w większym rozmiarze

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój