Podlesice.org.pl

Aktualności

14.09.2012

Zaproszenie na Festiwal Rękodzieła Wełnianego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza na Festiwal Rękodzieła Wełnianego, który odbędzie się w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach w niedzielę, 16 września 2012 r.  w godzinach       14 00 –19 00.

 

 

 

Podczas imprezy zorganizowane zostaną warsztaty filcowania runa owczego oraz warsztaty rękodzieła ludowego: bibułkarstwa, ceramiki, malowania na tkaninie. Organizator przewiduje również w programie degustację regionalnych potraw, pokaz wypasu owiec oraz występy kapel ludowych z terenu Jury Krakowsko- Częstochowskiej

Festiwal odbędzie się w ramach projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów”, który realizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim.

Festiwal będzie miał charakter kulturalno-integracyjny. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas będzie okazją do umocnienia rodzinnych więzi oraz dobrej zabawy.

Kategorie: Działania w ramach projektów

Galeria: Festiwal Rękodzieła Wełnianego

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój