Podlesice.org.pl

Aktualności

09.11.2012

Owca Plus 2012

 

     8 listopada 2012 roku w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbyło się spotkanie z lokalnymi rolnikami w ramach podsumowania minionego sezonu. Osoby prowadzące gospodarstwa uczestniczą w programie Owca Plus na lata 2010-2014. W ramach przypomnienia celem przyjętego programu jest ochrona środowiska przyrodniczego, muraw kserotermicznych i zachowanie bioróżnorodności na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to realizowane poprzez systematyczne wypasanie owiec na tych obszarach. Ponadto program ma za zadanie kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

     Na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej wypas owiec prowadzony był m.in. na wzgórzach nad: Włodowicami, Zdowem, Suliszowicami, Przybynowem, Ludwinowem, Mstowem oraz na terenach pomiędzy Dzibicami a Dobrogoszczycami, na skałach kroczyckich, w Przysiółku Kuźnia i Morsku. W sumie w programie Owca Plus uczestniczy 11 rolników posiadający stada owiec od 6 do 90 sztuk. W ramach współpracy poszczególni rolnicy otrzymali komplet drewnianych ławek z zadaszeniem oraz akcesoria pastwiskowe (siatki, elektryzatory).

    Już widać efekty wspópracy, gdyż po dwóch latach można zaobserwować zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych oraz częsciową odbudowę bioróżnorodności. Wszyscy uczestnicy programu Owca Plus z terenu Jury wyrazili zainteresowanie prowadzeniem czynnych zabiegów ochrony przyrody w kolejnych latach i uczestnictwo w Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój