Podlesice.org.pl

Aktualności

24.10.2009

Wymiana starych, stałych punktów asekuracyjnych na dopuszczonych do ruchu.., lipiec-październik 2009

Wymiana starych, stałych punktów asekuracyjnych na dopuszczonych do ruchu wspinaczkowego skałach w rezerwacie przyrody Góra Zborów – w ramach administrowania przez TMZZ terenami, na których położony jest rezerwat. Ringi zjazdowe instalowane są poniżej wierzchołka skały w celu ograniczenia penetracji szczytowych partii. Jest to jeden ze sposobów ochrony muraw kserotermicznych; lipiec – październik 2009 r.

Kategorie: Ochrona przyrodyDla Turystów

Galeria: Wymiana starych, stałych punktów asekuracyjnych na dopuszczonych do ruchu.., lipiec-październik 2009

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój