Podlesice.org.pl

Aktualności

24.01.2013

Kolejne szkolenie z hodowli owiec i kóz

 

     W dniach 12-13 lutego 2013 roku odbędzie się kolejne szkolenie dla osób zainteresowanych hodowlą owiec i kóz. Kurs jest organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach projektu pn. Ochrona i racjnalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

     Celem spotkania będzie omówienie problemów  związanych  z chowem owiec i kóz oraz ras zachowawczych ze szczególnym uwzględnieniem rasy owcy olkuskiej. Poza tym będą poruszane tamaty  takie jak: praktyczna organizacja chowu owiec i kóz, dobrostan zwierząt, możliwości przetwórstwa w gospodarstwie, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej z uwzględnieniem wymogów sanitarnych i weterynaryjnych.

    Podobnie jak podczas pierwszego szkolenia organizowanego w grudniu 2012 roku drugi dzień będzie obejmował zwiedzanie gospodarstw owczarskich.  Wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony ciepły posiłek i poczęstunek.

     Tym razem szkolenie odbędzie się w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 78/126. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu (34)3627254 lub 515275902.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój