Podlesice.org.pl

Aktualności

27.02.2013

Oferta edukacyjna 2013

 

OFERTA  EDUKACYJNA  2013

 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach

oferuje zajęcia związane z edukacją regionalną, pozwalające zrozumieć

procesy kształtujące środowisko przyrodnicze Wyżyny

Krakowsko-Częstochowskiej, a także poznać różne rodzaje działalności

człowieka, od stuleci mające wpływ na zróżnicowanie krajobrazowe tego obszaru.

 

Warsztaty

 

1.      Filcowanie wełny (20 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut. Grupa: 8-15 osób.

Opis zajęć: podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest filc, poznają proces jego tworzenia, zastosowanie oraz techniki filcowania. Podczas zajęć zostanie zaprezentowanych kilka wyrobów filcowych co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną ozdobę według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.

 

2.      Tradycyjne tkactwo (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut. Grupa: 8-15 osób.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat ręcznego tkactwa jako zanikającego rzemiosła, pracy na kołowrotku, krośnie czy bardku oraz technikę zakładania osnowy. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka krajek co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną krajkę według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.

 

3.      Ceramika (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut. Grupa: 8-15 osób.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat ceramiki, zastosowania gliny, technik formułowania gliny, terminów występujących w ceramice czy technik zdobienia. Podczas zajęć zostanie zaprezentowanych kilka wyrobów glinianych co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną ozdobę według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.

 

4.      Bibułkarstwo (20 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut. Grupa: 8-15 osób.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat krępiny i technik wykonywania kwiatów z tego materiału. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka prac co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalne kwiaty, które zabierze ze sobą. 

 

5.      Od ziarenka do bochenka (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut. Grupa: 8-15 osób.

Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat historii wytwarzania pieczywa oraz zaprezentuje rodzaje zboża. Każda osoba biorąca udział w zajęciach wyrobi i wypiecze podpłomyki (płaskie placki chlebowe).

 

6.      Spotkanie z przyrodą (10 zł/osobę)

Czas trwania: 60 minut. Grupa: 8-15 osób.

Opis zajęć: warsztaty przyrodnicze prowadzone w formie stacjonarnej i terenowej, obejmujące zajęcia z następujących dziedzin (do wyboru):

· LAS - rozpoznawanie gatunków drzew, piętrowość roślinności w lesie, mieszkańcy lasu, funkcje przyrodnicze, rekreacyjne i gospodarcze lasu.

· ZIEMIA  – podstawowe procesy kształtujące powierzchnię ziemi, zjawiska krasowe na Jurze, ukształtowanie powierzchni ziemi, rozpoznawanie makroskopowe skał, minerałów i skamieniałości; funkcje przyrodnicze, rekreacyjne i gospodarcze litosfery.

· FAUNA I FLORA – tworzenie zielników botanicznych, rozpoznawanie poszczególnych gatunków z uwzględnieniem gatunków chronionych, rośliny wykorzystywane w medycynie i kuchni – ziołolecznictwo i kulinarne wykorzystanie roślin.

 

A także:

Wynajęcie przewodnika dla grup zorganizowanych (60 zł/ grupę)

Czas trwania: 60-90 minut.

Opis zajęć: oprowadzanie po terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów (opis rezerwatu, przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzonych zabiegów ochrony czynnej, historia wypasu zwierząt gospodarskich).

 

Oferta edukacyjna 2013 do pobrania:  

 http://www.podlesice.org.pl/pliki/oferta_edukacyjna_2013.doc

 

 

Kontakt:

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury,

Podlesice 83, 42-425 Kroczyce,

Tel. 730702056

E-mail: biuro@podlesice.org.pl

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

Ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie,

Tel/fax 326722165; 530702056

E-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Oferta edukacyjna

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój