Podlesice.org.pl

Aktualności

25.03.2013

Wyjazd studialny do Szwajcarii

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza rolników oraz domowników gospodarstw rolnych do udziału w wyjeżdzie studialnym do Szwajcarii, organizowanym w ramach projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Więcej informacji w zakładce Dla rolników - Wyjazd studialny do Szwajcarii.

http://www.podlesice.org.pl/wyjazd-studialny-do-szwajcarii/

Kategorie: Dla rolników
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój