Podlesice.org.pl

Aktualności

30.04.2013

Kurs dla przewodników po Jaskini Głębokiej

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie dla przewodników po Jaskini Głębokiej.

Kurs dla przewodników zostanie zorganizowany w dniu 11.05.2013 r. dla 25 osób w ramach projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

Kryteria uczestnictwa:

  • Obywatelsko polskie;
  • Ukończone 18 lat;
  • Wykształcenie minimum średnie;
  • Dobry stan zdrowia;

W ramach kursu zostaną zorganizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie zostanie zakończone testem i wydaniem legitymacji przewodnika po Jaskini Głębokiej.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w Zawierciu, ul. Piastowska 1 (godziny otwarcia 7 – 15) lub Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, Podlesice 83 (godziny otwarcia 9 – 17) lub wysłać mailowo na adres tmzz@tmzz.zawiercie.eu do dnia: 7 maja 2013 r.

  

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

http://podlesice.org.pl/pliki/formularz_zgloszenia__kurs_po_jaskini_glebokiej.doc

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój