Podlesice.org.pl

Aktualności

08.05.2013

Najnowsze publikacje TMZZ

 

     W ramach projektu ,, Z historią za pan brat” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej wydano dwie publikacje: Piotra i Krzysztofa Orman ,,Jura 1914. Śladami Wielkiej Wojny na Jurze” oraz Macieja Świderskiego ,,Śladami tradycji przemysłowych Ziemi Zawierciańskiej”.

    Głównym celem projektu była edukacja i aktywizowanie osób starszych po 60 roku życia. Uczestnicy brali udział w wielu wycieczkach o tematyce historycznej, między innymi do Krakowa, Częstochowy, Leśniowa, seminariach w Kroczycach i Smoleniu. Osoby uczestniczące w projekcie zaangażowane też były w opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, powiatu zawierciańskiego oraz Beskidów.

     Pierwsza publikacja Panów Piotra i Krzysztofa Orman ,,Jura 1914. Śladami Wielkiej Wojny na Jurze” to zbiór tekstów o różnych zagadnieniach związanych z jurajskim epizodem Wielkiej Wojny. Epizody zostały tak dobrane, by każdy czytelnik mógł wyobrazić sobie funkcjonowanie jurajskich cmentarzy wojennych. Sam autor twierdzi, że ,,w broszurze każdy zainteresowany tematem czytelnik powinien znaleźć coś ciekawego i nie musi przy tym posiadać wiedzy osiąganej dopiero na pewnym poziomie znawstwa tematu”.

     Z kolei druga publikacja Pana Macieja Świderskiego ,,Śladami Tradycji Przemysłowych Ziemi Zawierciańskiej” zawiera opisy kopalni kalcytu, wielkiego pieca w Józefowie i kolejek wąskotorowych.  Można w niej znaleźć informacje na temat początków powstania złóż węglowych,  rudach żelaza i ich wykorzystywaniu w przemyśle na ziemi zawierciańskiej jak również opis miejscowości przemysłowych na terenie powiatu zawierciańskiego.

    Publikacje dostępne są bezpłatnie w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach codziennie od 9.00 d 18.00. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Najnowsze publikacje TMZZ

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój