Podlesice.org.pl

Aktualności

20.11.2009

Uzyskane efekty krajobrazowe w ramach prowadzonych czynnych zabiegów ochrony przyrody

Uzyskane efekty krajobrazowe w ramach prowadzonych w rezerwacie przyrody Góra Zborów w Podlesicach czynnych zabiegów ochrony przyrody tj.: wylesianie, odkrzaczanie, koszenie, wypas kóz i owiec, związanych z utrzymaniem we właściwym stanie muraw kserotermicznych oraz siedlisk Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Kroczycka”. Działania te były realizowane w ramach projektu „Czynna ochrona siedlisk nieleśnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”, dofinansowanego przez Fundację EkoFundusz (TMZZ jest finalistą XIII edycji konkursu na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt); listopad 2009 r.

Kategorie: Ochrona przyrodyEdukacja przyrodniczaDla Turystów
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój