Podlesice.org.pl

Aktualności

12.01.2014

Nowa oferta edukacyjna

OFERTA  EDUKACYJNA
 
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach oferuje zajęcia
związane z edukacją regionalną, pozwalające zrozumieć procesy kształtujące środowisko
przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także poznać różne rodzaje działalności człowieka, od stuleci mające wpływ na zróżnicowanie krajobrazowe tego obszaru.
 
 
Warsztaty
 
1. Filcowanie wełny (25 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest filc, poznają proces jego tworzenia, zastosowanie oraz techniki filcowania. W trakcie zajęć zostanie zaprezentowanych kilka wyrobów filcowych co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną ozdobę według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą. Program zajęć będzie dostosowany do przedziału wiekowego. Najmłodsi wykonają filcowe kulki, a starsze grupy np. obrazy filcowe lub kwiaty.
 
2. Tradycyjne tkactwo (10 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: w trakcie zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat ręcznego tkactwa jako zanikającego rzemiosła, pracy na kołowrotku, krośnie czy bardku oraz technikę zakładania osnowy. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka krajek co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną krajkę, bransoletkę lub zakładkę do książki według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.
 
3. Ceramika (10 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat ceramiki, zastosowania gliny, technik formułowania gliny, terminów występujących w ceramice czy technik zdobienia. Zostanie zaprezentowanych kilka wyrobów glinianych co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalną ozdobę według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.
 
4. Bibułkarstwo (20 zł/osobę)
Czas trwania: 90 minut.
Opis zajęć: podczas zajęć osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat krepiny i technik wykonywania kwiatów z tego materiału. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka prac co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalne kwiaty, które zabierze ze sobą. Istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć tematycznych np. ze względu na święta.
 
5. Od ziarenka do bochenka (10 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat historii wytwarzania pieczywa oraz zaprezentuje rodzaje zboża. Każda osoba biorąca udział w zajęciach będzie miała możliwość wzięcia udziału w procesie wytwarzania mąki za pomocą żarna. Następnie wyrobi i wypiecze podpłomyki (płaskie placki chlebowe). Na koniec warsztatów uczestnicy będą degustować swoje wypieki posmarowane dżemem.
 
6. Malowanie na tkaninach (15 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: podczas zajęć praktycznych osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę na temat malowania na tkaninach, mieszania kolorów oraz metod malowania farbami. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka praz co może stanowić inspirację do dalszej pracy uczestników. Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykona oryginalny obrazek według własnej wyobraźni, którą zabierze ze sobą.
 
7. Okazjonalne kartki wykonywane metodą quilling'ową (10 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: podczas zajęć osoba prowadząca przybliży uczestnikom wiedzę z zakresu posługiwania się techniką quillingową. Z wąskich pasków papieru za pomocą specjalistycznej igły każdy uczestnik wykona oryginalną kartkę, która może być doskonałym pomysłem na prezent.
 
8. Tworzenie bibułkowych witraży (10 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: podczas zajęć osoba prowadząca przybliży wiedzę uczestnikom z zakresy witraży, do czego służyły, z czego były wykonywane i gdzie były najczęściej stosowane. Na warsztatach każdy wykona witraż przy użyciu bibułkowych pasków, który zabierze ze sobą.
 
10. Wełniana pocztówka dla najmłodszych (15 zł/osobę)
Czas trwania: 60 minut.
Opis zajęć: wełniana pocztówka to zajęcia skierowane do najmłodszej grupy wiekowej. Polegają na wyklejaniu przygotowanych wzorów za pomocą kolorowej wełny czesankowej. Co więcej podczas trwania zajęć osoba prowadząca warsztaty przybliży uczestnikom wiedzę z zakresu prania, gręplowania i barwienia wełny oraz opowie do czego służy wełna.
 
A także:
 
Wynajęcie przewodnika dla grup zorganizowanych (60 zł/ grupę)
Czas trwania: 60-90 minut.
Opis zajęć: oprowadzanie po terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów (opis rezerwatu, przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzonych zabiegów ochrony czynnej, historia wypasu zwierząt gospodarskich).
 
Ekspozycje w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury (zwiedzanie odbywa się w cenie biletu wstępu na tereny administrowane na których położony jest rezerwat Góra Zborów- 2zł)
1. Przyrodnicza – ekspozycja przedstawia swoiste otwarte mozaiki muraw rezerwatu przyrody Góra Zborów z charakterystyczną entomofauną.
2. Paleontologiczna – ekspozycja przedstawia brekcje kostne znalezione z pobliskich jaskiniach. Wystawa prezentuje dorobek wieloletnich badań namulisk jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyeksponowane są kości dużych ssaków, między innymi mamuta.
3. Archeologiczna – wystawa prezentuje wybrane elementy dziedzictwa kulturowego jaskiń jurajskich na przykładzie jaskini Stajnia. Do ekspozycji dołączona
jest 10 minutowa prezentacja mulitmedialna opowiadająca o wystawie archeologicznej.
 
Filmy przyrodnicze wyświetlane w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach
1. Góra Zborów – Człowiek i przyroda – film trwa 20 minut. Opowiada o wydobywaniu kalcytu na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej .
2. Góra Zborów – ochrona bioróżnorodności – film trwa 20 minut. Przedstawia bioróżnorodność na terenie Rezerwatu Przyrody Góra Zborów.
3. Kozy i owce – film trwa 26 minut. Prezentuje różne rasy kóz i owiec.
 
Ekspozycja w Jaskini Głębokiej
- bilet wstępu normalny 10,00 zł
- bilet wstępu ulgowy – 7,00 zł
Jej długość wynosi 190 metrów, trasa turystyczna jest oświetlona, ekspozycje i wnętrze jaskini dostępne z przewodnikiem. Czas zwiedzania około 40min. Zwiedzanie odbywa się w kaskach. Bilety można zakupić tylko w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury skąd też przewodnik zabiera grupę. Szczegółowe informacje i zapisy udzielają pracownicy recepcji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.
 
 
Kontakt:
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury,
Podlesice 83, 42-425 Kroczyce,
Tel. 730702056; 343337474
www.podlesice.org.pl
E-mail: biuro@podlesice.org.pl
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,
Ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie,
Tel/fax 326722165, 326722853
E-mail: tmzz@zawiercie.com.pl
 
Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Oferta edukacyjna

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój