Podlesice.org.pl

Aktualności

17.04.2014

Aktywizacja Seniorów poprzez edukację ekologiczną

    W dniu 16.04.2014 r. o godzinie 10.00 rozpoczęło się seminarium ekologiczne pn. „Aktywizacja seniorów poprzez aktywizację ekologiczną”, dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach seminarium odbyły się 4 prelekcje prowadzone przez Pana Piotra Dubiela z zakładu Klimatologii i Meteorologii Instytutu Gospodarki Przestrzennej oraz Pana Konrada Kalarusa z Instytutu Nauk o Środowisku Zespół Ekologii molekularnej i behawioralnej. W ramach prelekcji uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą: integralnej części środowiska naturalnego, form ekologii na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, antropopresji jej skutków oraz ograniczeń, sposobów życia ekologicznie oraz metod poprawy środowiska naturalnego w najbliższym miejscu zamieszkania.     

     Głównym celem projektu była edukacja ekologiczna i aktywizacja osób starszych.  Cele które zostały zrealizowane to również:

-zachęcenie osób starszych do pogłębiania swojej wiedzy ekologicznej jak i zwalczania nie ekologicznych nawyków,

-poznanie poprzez prelekcje najciekawszych miejsc ekologicznych w regionie,

- aktywne spędzanie czasu wolnego,

- rozwijanie szacunku do środowiska oraz otaczającego nas świata.

   Działania podjęte w ramach projektu umożliwiły otworzenie się osób starszych na ekologię oraz pobudziły seniorów do podjęcia aktywności na rzecz podtrzymania zasad ekologii.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Aktywizacja Seniorów poprzez edukację przyrodniczą

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój