Podlesice.org.pl

Aktualności

29.04.2015

Sezon turystyczny 2015 rozpoczęty

    15 kwietnia 2015r. podziemna trasa turystyczna w Jaskini Głębokiej po zimowej przerwie została ponownie otwarta dla zwiedzających. Pomimo tego że, to już trzeci sezon podczas którego możemy zwiedzać Jaskinię Głęboką cieszy się ona coraz większą popularnością wśród odwiedzających. Jaskinię można zwiedzać codziennie aż do końca października. Zwiedzanie 
trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej obejmuje ekspozycję w Leju Szpatowców, Komorze Południowej i Sali z Obniżonym Stropem oraz omówienie ekspozycji dotyczącej genezy jaskini, jej szaty naciekowej i działalności człowieka w jaskiniach okolic Podlesic,a także przejście przez podziemny labirynt korytarza Esso i zwiedzanie Sali za Esso. Przypominamy także że, jest ona jedyną udostępnioną do ruchu turystycznego jaskinią w województwie śląskim.

    W 2015 roku nowością w naszej ofercie są zajęcia z edukacji ekologicznej „Jak być ECO”; „Ekologia na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Zajęcia przeznaczone są osób, które chcą poznać sposoby prawidłowego segregowania i utylizacji odpadów, jak na przestrzeni lat kształtowała się kultura „Eko” na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zachęcamy również do korzystania z pozostałych zajęć z naszej oferty edukacyjnej.

    Na maj przewidzieliśmy rozpoczęcie wypasu zwierząt gospodarskich na Górze Zborów. W tym roku na Górę Zborów powrócą owce – które trwale wpisały się w jurajski krajobraz. Wypas zwierząt ma na celu zachowanie ciągłości odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych na terenie rezerwatu przyrody.

    Na koniec sierpnia zaplanowano Jurajskie Regionalia. Jurajskie Regionalia to cykliczna impreza która co roku przyciąga tłumy. Celem festynu jest kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz promowanie 
działań związanych z ochroną przyrody. Podczas festynu organizowane są działania mające na celu upowszechnienie tradycji, kultury i dziedzictwa regionu.

    Jesienią odbędzie się druga edycja Jurajskiej Nocy Nietoperzowej, podczas której będzie można wziąć udział w wykładach, zapoznać się z metodyka badań nad nietoperzami, a także wziąć udział w nocnych warsztatach terenowych koło Jaskini Głębokiej.
Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój