Podlesice.org.pl

Aktualności

28.02.2010

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych hodowlą owiec na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Oferujemy:

  • szkolenia
  • zakup stada owiec olkuskich
  • pomoc w hodowli
  • akcesoria pastwiskowe

Kontakt:
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
tmzz@zawiercie.com.pl
32 67-22-853
32 67-22-165

Kategorie: Dla rolnikówOchrona przyrody
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój