Podlesice.org.pl

Aktualności

17.08.2020

Owca Plus 2020

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Fundacja realizauje w  ramach programu Owca Plus projekt pt.,,Jurajskie siedliska nieleśne pod ochroną- wypas owiec i kóz na Wyżynie krakowsko-Częstochowskiej". Głównym celem realizowanego zadania jes wypas owiec, kóz na obszarach czennych przyrodniczo i krajobrazowo. W bieżącym roku zierzęta, naturalne kosiarki, można spotkać na wzgórzu Kamyk pod Włodowicami oraz na wzgórzu Zamkowym, Lipówki, Białko w Olsztynie. Obszarem działań objęto ponad 100ha powierzchni wybranych spośród wskazanych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020. W ramach projektu przewidziano również zakup i ławek i stołów z zadaszaeniem oraz wykonanie ogrodzenia dla zwierząt przy zagrodzie edukacyjnej w Podlesicach. Wartość realizowanego projektu to 69 508,34 zł z czego 62 557,51zł Fundacja pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego. 

Kategorie: Działania w ramach projektów
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój