Podlesice.org.pl

Aktualności

13.08.2007

Informacje - Radio Katowice

Kozy opuściły Jurę

Po tygodniowym wypasie, 150 kóz opuściło tereny rezerwatu Góry Zborów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwierzęta uczestniczyły w eksperymentalnym czyszczeniu tzw. muraw kserotermicznych z niepożądanej roślinności m. in. krzewów i traw wiechlinowatych. Żywe kosiarki, jakimi były kozy sprawdziły się.

Eksperyment prowadzony był pod nadzorem naukowców z Uniwersytetu Śląskiego oraz przyrodników z Zespołu Parków Krajobrazowych województwa śląskiego. Marcel Ślusarczyk koordynator programu "Zagospodarowania Rezerwatu Góra Zborów" jest przekonany, że od przyszłego roku podobny wypas kóz i owiec odbywać się będzie także w innych częściach Jury.

Kategorie: Napisali o nas
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój