Podlesice.org.pl

Aktualności

13.03.2009

Góra Zborów Człowiek i Przyroda Ścieżka przyrodnicza

Kategorie: Edukacja przyrodnicza
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój