Podlesice.org.pl

Aktualności

18.02.2008

Szkolenie: pt. Możliwości rozwoju lokalnej społeczności..., Podlesice, 20-21 i 27-28 lutego

W dniach 20,21,27,28 02. 08r. w Podlesicach w Hotelu Ostaniec odbyły się szkolenia w ramach projektu pt. "Możliwości rozwoju lokalnej społeczności z wykorzystaniem miejscowych walorów przyrodniczych i kulturowych.

W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele obiektów usługowych o charakterze turystycznym głównie gospodarstw agroturystycznych regionu. Reprezentowali miejscowości Podlesice, Rzędkowice, Kostkowice, Kroczyce, Zdów, Kotowice, Mirów, Lgotka. W szkoleniach wzięło udział 70 osób. Prowadzącymi byli naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Rolniczej z Krakowa, specjaliści ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Fundacji Heifer Poland.

Efektem cyklu szkoleń poprzedzonych badaniami ankietowymi była próba wypracowania kierunków rozwoju regionu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie nowych możliwości wynikających z uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych.

Kategorie: Działania w ramach projektówDla rolnikówOchrona przyrody

Galeria: Szkolenie: pt. Możliwości rozwoju lokalnej społeczności..., Podlesice, 20-21 i 27-28 lutego

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój