Podlesice.org.pl

Aktualności

20.02.2010

Szkolenie dla hodowców owiec i kóz z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza na szkolenie dla hodowców owiec i kóz z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, które odbędzie się w dn. 24.02.2010 r. o godzinie 10.00, w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematyka szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane ze specyfiką hodowli owcy rasy olkuska oraz prowadzonego przez TMZZ programu restytucji owcy rasy olkuska na terenie śląskiej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także programu ochrony bioróżnorodności i krajobrazu, w tym programu Fundacji Heifer International i programu Owca Plus.

Kategorie: Dla rolników

Galeria: Szkolenie dla hodowców owiec i kóz z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój